Ochrana osobných údajov a cookies

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Nikoleta Bihary Jančichová so sídlom Kúpeľná 1813/65, 97201 Bojnice, IČO: 47048549, DIČ: 1083441502 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontakné údaje prevádzkovateľa sú:
Nikoleta Bihary Jančichová
Kúpeľná 1813/65
97201 Bojnice

e-mail: nikafizzy@gmail.com
telefón: +421905683634

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Kontaktný formulár, formulár pre žiadosť alebo dopyt:
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail

Newsletter:
E-mail

Každý návštevník sa môže prihlásiť k odberu newslettera zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Prihlásenie sa k odberu noviniek“ a tým vyjadrí súhlas s jej spracovaním na marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, zľavách, výpredajoch, či súťažiach).

Registrácia a prihlásenie:
Meno a priezvisko
Adresa dodania
Fakturačná adresa
Telefónne číslo
E-mail
Obchodný názov
IČO
DIČ
IČ DPH
Heslo na prihlásenie

Objednávka a fakturácia (platí pre e-shop):
Meno a priezvisko
Adresa dodania
Fakturačná adresa
Telefónne číslo
E-mail
Obchodný názov
IČO
DIČ
IČ DPH

POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť tieto osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa
 • obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva
 • registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa
 • orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori)

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ubezpečujeme všetkých zákazníkov a návštevníkov našej web stránky, že sme vynaložili najväčšie úsilie na ochranu vašich osobných údajov a čestne vyhlasujeme, že sme spravili všetky potrebné kroky k technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie vašich osobných údajov. Všetky vaše osobné údaje sú na našich serveroch zašifrované.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 • kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
 • na prístup k údajom
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • vzniesť námietku
 • na podanie sťažnosti
 • na prenos údajov

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: nikafizzy@gmail.com alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme občas na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prezeraní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, prihlásenie nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení (prihlásenie, nakupovanie), pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať správne.

ANALYTICKÉ COOKIES

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. a/alebo službu Facebook Pixel, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc. Služby Google Analytics a Facebook Pixel používajú súbory cookies.

Služby Google Analytics a Facebook Pixel sú rozšírené o súvisiace reklamné funkcie, a to:
- prehľady zobrazení v reklamnej sieti,
- remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
- rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia spoločnosťou Google, Inc. nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 a spoločnosťou Facebook, Inc. nájdete tu https://www.facebook.com/policies/cookies/