PEŤKA A TOMÁŠ

Peťka a Tomáš. Rada spomínam na tento pár. Smiech ,uvoľnená atmosféra a
zábava ,takýmito slovami by som opísala ich krásny deň. Ďakujem ,že som
ho mohla prežiť s vami.