ADRIÁN A SIMONKA

Adrián a Simonka bol veľmi milí pár hneď na prvý pohľad. Mali krásnu svadbu prepletenú silnými rodinných väzbami. Na každom kroku bolo cítiť lásku a oddanosť.